Informationssäkerhet
handlar inte bara om teknik
utan även om
juridik och människor 

Vi på inTechrity hjälper våra kunder att se bortom färdiga tekniska lösningar och juridiska paragrafer. Vi utgår istället från vad verksamheten egentligen handlar om och vad juridiken har för innebörd. Människorna som jobbar i verksamheten och som är kunder till verksamheten ska känna sig trygga i att uppgifter hanteras på rätt sätt. 
Trygghet
Informationssäkerhet
Digital juridik

Senaste nytt

Sanktionsavgifter under april månad Sanktionsavgifter under april månad Sanktionsavgifter under april månad
Coronapandemin har präglat även tillsynsmyndigheternas arbete under våren 2020. Under april månad har endast tre organisationer drabbats av sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 725 000 euro, tilldömdes en holländsk organisation som inte kunde uppvisa korrekt laglig grund för behandling av de anställdas fingeravtryck. Coronapandemin har präglat även tillsynsmyndigheternas arbete under våren 2020. Under april månad har endast tre organisationer drabbats av sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 725 000 euro, tilldömdes en holländsk organisation som inte kunde uppvisa korrekt laglig grund för behandling av de anställdas fingeravtryck. Coronapandemin har präglat även tillsynsmyndigheternas arbete under våren 2020. Under april månad har endast t...
Sanktionsavgifter under mars månad Sanktionsavgifter under mars månad Sanktionsavgifter under mars månad
Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under mars 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 7 850 000 euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 7 000 000 euro, tilldömdes Google av Datainspektionen i Sverige på grund av att de inte fullgjort sina skyldigheter att låta registrerade få sina uppgifter raderade från sökresultat. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under mars 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 7 850 000 euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 7 000 000 euro, tilldömdes Google av Datainspektionen i Sverige på grund av att de inte fullgjort sina skyldigheter att låta registrerade få sina uppgifter raderade från sökresultat. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under mars 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sam...
Spårningsiniativ med anledning av Covid-19 Spårningsiniativ med anledning av Covid-19 Spårningsiniativ med anledning av Covid-19
Under vår nyhetsbevakning läser vi om många länder runt om i världen som inför nya regler och initiativ om spårning och övervakning i ett försök att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Vi har gjort en sammanställning över några av de åtgärder som vidtagits de senaste månaderna. Under vår nyhetsbevakning läser vi om många länder runt om i världen som inför nya regler och initiativ om spårning och övervakning i ett försök att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Vi har gjort en sammanställning över några av de åtgärder som vidtagits de senaste månaderna. Under vår nyhetsbevakning läser vi om många länder runt om i världen som inför nya regler och initiativ om spå...
 

Write title here...