Informationssäkerhet
handlar inte bara om teknik
utan även om
juridik och människor 

Vi på inTechrity hjälper våra kunder att se bortom färdiga tekniska lösningar och juridiska paragrafer. Vi utgår istället från vad verksamheten egentligen handlar om och vad juridiken har för innebörd. Människorna som jobbar i verksamheten och som är kunder till verksamheten ska känna sig trygga i att uppgifter hanteras på rätt sätt. 
Trygghet
Informationssäkerhet
Digital juridik

Senaste nytt

Folksam anmäler olaglig delning med Facebook till Datainspektionen Folksam anmäler olaglig delning med Facebook till Datainspektionen Folksam anmäler olaglig delning med Facebook till Datainspektionen
Delning av personuppgifter med leverantörer av sociala medier och annonseringstjänster är ett hett ämne just nu, och alltfler företag och organisationer blir medvetna om vad det kan få för konsekvenser att dela personuppgifter högt och lågt med dessa typer av leverantörer. Delning av personuppgifter med leverantörer av sociala medier och annonseringstjänster är ett hett ämne just nu, och alltfler företag och organisationer blir medvetna om vad det kan få för konsekvenser att dela personuppgifter högt och lågt med dessa typer av leverantörer. Delning av personuppgifter med leverantörer av sociala medier och annonseringstjänster är ett hett ämne just n...
inTechrity köps av sina medarbetare inTechrity köps av sina medarbetare inTechrity köps av sina medarbetare
Under våra drygt två år inom koncernen Combined Excellence har vi byggt upp både ett starkt erbjudande och ett starkt team – ett team som nu är redo att ta nästa steg. Idag har samtliga medarbetare därför tillsammans köpt loss inTechrity från koncernen. Under våra drygt två år inom koncernen Combined Excellence har vi byggt upp både ett starkt erbjudande och ett starkt team – ett team som nu är redo att ta nästa steg. Idag har samtliga medarbetare därför tillsammans köpt loss inTechrity från koncernen. Under våra drygt två år inom koncernen Combined Excellence har vi byggt upp både ett starkt erbjudande och ett...
Privacy Shield ogiltigförklaras av EU-domstolen Privacy Shield ogiltigförklaras av EU-domstolen Privacy Shield ogiltigförklaras av EU-domstolen
EU-domstolen har meddelat i det s.k. Schrems II-målet att Privacy Shield-ramverket inte längre är en giltig grund för överföring av EU-personuppgifter till USA. EU-domstolen har meddelat i det s.k. Schrems II-målet att Privacy Shield-ramverket inte längre är en giltig grund för överföring av EU-personuppgifter till USA. EU-domstolen har meddelat i det s.k. Schrems II-målet att Privacy Shield-ramverket inte längre är en giltig gr...