InTechrity

 
 
 

Compliance as a Service

Compliance betyder överensstämmelse med lagar och föreskrifter, det är den tjänst vi levererar. När våra kunder anlitar oss får de hjälp - från början till slut - med hur de ska göra föra att uppfylla lagkraven. Det är trygghet, och det är vår produkt.
 
”Trygghet är vår produkt.”
 
InTechrity startade som ett eget affärsområde hos ett av koncernbolagen inom Combined Excellence. Redan från start var säkerhet det område vi arbetade inom; digital juridik, dataskydd (GDPR) och informationssäkerhetskultur.

Med ett brinnande intresse för juridik och informationssäkerhet finns vi vid våra kunders sida för att bistå med vår kompetens. Våra kunder vänder sig till oss för att få hjälp med sådant de måste göra för att uppfylla lagar och föreskrifter, men som inte ligger inom deras kärnverksamhet. Vi gör helt enkelt det som är obekvämt för kunden bekvämt.
 
”Vi gör det obekväma bekvämt!”
 
 
 
 

Ett starkt team

Idag är vi fem personer som arbetar på inTechrity. Vi kompletterar varandra både vad gäller kompetens och erfarenheter. Våra kompetenser finns inom bl a GDPR, informationssäkerhetskultur, projektledning, juridik, ekonomi, styrelsearbete, utredningar, vetenskapligt- och regulatoriskt skrivande och digital marknadsföring. Tillsammans har vi erfarenheter från en mängd olika branscher, t ex trossamfund, IT-bolag, kommunala bolag, tidningar och universitet.
 
Vi är ett starkt team som känner till våra styrkor och svagheter och som har lärt oss att komplettera varandra. Högt i tak och rak kommunikation är två beskrivningar som passar in på vårt team. När våra kompetenser förenas kan vi förutom att fånga upp det juridiska även bistå med kunskap om vilken relation teknik och juridik har till människor.