Våra tjänster

 
 
 

Trygg - Tryggare - Tryggast

Du kan känna dig trygg när du köper våra tjänster. Vi erbjuder olika debiteringssätt och det som är tryggast för dig som kund är vårt ”fullserviceabonnemang”. Då vet du vad du betalar för att få ta del av inTechritys kompetens. Kontakta oss för att ta reda på mer om våra olika trygga abonnemangsformer.  
 
 

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om hur man skyddar sina informationstillgångar och om att rätt information ska ges till rätt mottagare i rätt tid. 


Dataskyddsförordningen - GDPR

Vi hjälper er att anpassa er verksamhet till kraven i Dataskyddsförordningen genom olika typer av tjänstepaket, från full-service (vilket inkluderar att vi går in som dataskyddsombud) till hjälp vid behov. Våra rådgivare kan hjälpa till med det praktiska arbetet kring upprättande av processbeskrivningar, flödesscheman och rutiner och hantera all dokumentation som Dataskyddsförordningen kräver. 

Krishantering

När något händer inom ett företag så krävs det ibland att man agerar omedelbart. Förutom att hantera de mest akuta problemen behöver man ta fram vad man ska göra på längre sikt och även utreda vad som gjorde att händelsen uppstod, så att det inte händer igen. Våra rådgivare kan gå in och hjälpa till med att reda ut vad som hänt och stötta i det framtida arbetet för att undvika liknande händelser i framtiden.

Regelefterlevnad

Vi kan hjälpa er att säkerställa att era policys, riktlinjer och instruktioner efterlevs. Det kan röra sig om allt mellan att hålla koll på att avtal följs, att behörighetsgenomgångar görs med jämna mellanrum och att policyer uppdateras.
 
 

Digital juridik
Den digitala världen utvecklas i snabb takt och allt fler avtal och affärer görs digitalt. Låt oss på inTechrity hjälpa er att hålla er uppdaterade om vad som händer inom den digitala juridiken - så kan ni fokusera på er kärnverksamhet.
 

Närvaro på nätet
Det finns knappast någon organisation eller företag idag som inte har någon närvaro på nätet – vare sig det är på sociala medier eller på en egen webbplats. Men har du koll på vad som gäller från ett juridiskt perspektiv? Våra rådgivare hjälper till.


Upprättande och förvaltning av IT-avtal

Vi har stor erfarenhet av IT-avtal och kan assistera genom hela avtalsprocessen eller göra punktinsatser vid behov. 


 
 

Verksamhetsnära
Vi vill fokusera på det vi kan bäst, därför inriktar vi oss på ett fåtal branscher som vi är riktigt vassa på - kanske vassast i Sverige. Branschkompetensen förvärvar vi genom att arbeta nära våra kunders verksamhet och verkligen sätta oss in den på djupet.