Juridik och kultur för produkt- och tjänsteutvecklare

 

När en digital produkt eller tjänst tas fram behöver man se över även den juridiska och kulturella delen av informationssäkerheten. Vilka lagar, förordningar, föreskrifter m.m. påverkar denna produkt eller tjänst och hur ser man till att användarna använder produkten eller tjänsten på rätt sätt?

 
Dataskydd

När en IT-tjänst eller -produkt planeras kommer ofta dataskydd på tal. Våra rådgivare gör en analys av er idé från ett integritetsperspektiv och kommer med förslag på åtgärder för att säkerställa att tjänsten eller produkten kommer att leva upp till GDPR:s krav.
 

Rättsutredning
Utöver immaterialrätt och dataskydd kan vi även erbjuda en generell rättsutredning för att ta reda på vad er idé har för rättsliga aspekter och vad ni därmed behöver ha i åtanke vid utformningen av resultatet.
 
Användarvänlighet ur ett juridiskt perspektiv
Hur gör man en IT-produkt eller -tjänst mer användarvänlig från ett juridiskt perspektiv? Vi hjälper er med att applicera juridiken i praktiken och översätta den till konkreta funktioner.
 
Rapport till ledningsgrupp
Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska formulera sig för att sälja in en idé till ledningsgruppen. Våra rådgivare hjälper till med att dokumentera ert förslag och dess juridiska aspekter i en rapport som talar ledningens språk.
 
Utbildningsmaterial för användare
Ibland behövs utbildningsmaterial för de personer som ska använda IT-produkten eller -tjänsten. Vi kan hjälpa till med att formulera och sammanställa sådant material och därmed även beakta eventuella rättsliga krav och minska risken för att användarna ska skapa tillfället som gör tjuven.
 
Behörighetsstyrning av produkt
För att skydda en IT-produkt krävs behörighetsstyrning. Våra rådgivare kan göra en analys baserad på er specifika produkt och bistå med assistans gällande hur behörigheter bör fördelas.
 
Juridisk dokumentation i form av rutiner och policydokument
Innebär er nya lösning att nya rutiner och policyer behöver upprättas? Våra rådgivare kan sammanställa den juridiska dokumentation som krävs.
 
Avtal med externa parter
Vid behov av avtal med externa parter – såsom leverantörs- eller personuppgiftsbiträdesavtal – kan våra rådgivare hjälpa till med att formulera dessa dokument utifrån informationssäkerhetsaspekten.
 
Testfall
Innan den nya lösningen körs skarpt måste den testas. Våra rådgivare hjälper till med vilka juridiska och kulturella aspekter som bör testas i detta steg. Tack vara vår erfarna testare kan vi även utföra själva testningen åt er - inte bara utifrån det juridiska perspektivet, utan även utifrån användbarhet.
 

Ta del av vår kompetens
Utöver de områden vi specialiserar oss på bistår vi givetvis med den kompetens vi konsulter har. Kolla in sidan om oss, kanske har vi kompetens och erfarenheter som ni behöver ta del av?