Juridik och organisation

 
Den juridiska djungeln är tät för det digitaliserade företaget – och vi på inTechrity älskar att navigera oss fram genom den. Med oss som guide kan ni fokusera på det ni tycker är roligt utan att behöva snubbla över snåriga rötter under resans gång.
 
Varje tjänst nedan kan beställas för sig eller kombineras enligt önskemål.
 
GDPR-projekt
Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsregleringen, GDPR, i kraft. Vi erbjuder allt från punktrådgivning till full projektledning för att hjälpa organisationer att anpassa sin verksamhet till den nya lagstiftningen.
 
Dataskyddsombud
När det är dags att efterleva dataskyddsförordningen i vardagen finns vi tillgängliga att anlitas som dataskyddsombud på deltid. Dataskyddsombudet har till uppgift att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt inom företaget.
 
Krishantering
När något händer inom ett företag så krävs det ibland att man agerar omedelbart. Förutom att hantera de mest akuta problemen behöver man ta fram vad man ska göra på längre sikt och även utreda vad som gjorde att händelsen uppstod, så att det inte händer igen. Våra rådgivare kan gå in och hjälpa till med att reda ut vad som hänt och stötta i det framtida arbetet för att undvika liknande händelser i framtiden.
 
Interna rutiner
Våra rådgivare kan hjälpa till med det praktiska arbetet kring upprättande av rutiner och säkerställande av deras efterlevnad, så att organisationen kan fokusera på dess kärnverksamhet. Det kan röra sig om allt mellan att hålla koll på att avtal följs, att behörighetsgenomgångar görs med jämna mellanrum och att policyer uppdateras.
 
Närvaro på nätet
Det finns knappast ett företag idag som inte har någon närvaro på nätet – vare sig det är på sociala medier eller på en egen webbplats. Men har du koll på vad som gäller från ett juridiskt perspektiv? Våra rådgivare hjälper till.
 
Upprättande och förvaltning av IT-avtal
Eftersom vi är en del av en IT-koncern har vi stor erfarenhet av IT-avtal. Vi kan assistera genom hela avtalsprocessen eller göra punktinsatser vid behov. 
 
Policydokument
Behöver ni upprätta eller uppdatera en policy i ert företag? Våra rådgivare är experter på policyer inom informationssäkerhet, dataskydd och krishantering men har även erfarenhet av andra typer av policydokument.
 
Ta del av vår kompetens
Utöver de områden vi specialiserar oss på bistår vi givetvis med den kompetens vi konsulter har. Kolla in sidan om oss, kanske har vi kompetens och erfarenheter som ni behöver ta del av?