Skydd för visselblåsare
säker kanal
inTechrity kan sätta upp en visselblåsningskanal som uppfyller kraven på skydd för visselblåsare

Visselblåsning

Visselblåsning är när en medarbetare eller uppdragstagare slår larm om att oetiska eller olagliga beteenden eller missförhållanden förekommer inom organisationen.
 
Arbetsgivare med minst 50 arbetstagare är skyldiga att ha rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.
 
Självständiga och oberoende personer ska utses för hanteringen av inkomna ärenden, inkl. emottagande av rapporter, kontakt med rapporterande personer, uppföljning av det rapporterade samt återkoppling till rapporterande personer. De utsedda personerna kan vara externa.
 
Vi hjälper till att sätta upp en visselblåsningskanal som uppfyller kraven på skydd för visselblåsare samt bistår med skriftliga instruktioner och framtagande av visselblåsarpolicy.