Dataskyddsförordningen (GDPR)
Trygg och säker
inTechrity kan dataskyddsförordningen (GDPR) och har erfarenhet av tillämpningen av den inom flera branscher sedan den trädde i kraft 2018

Dataskydd

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att ha koll på de personuppgiftsbehandlingar som görs, att informera dem vars uppgifter man behandlar, att göra dataskyddsanalyser vid nya behandlingar, att se till att biträdesavtal granskas och tecknas med nya leverantörer. 
 
Vi på inTechrity kan dataskyddsförordningen (GDPR) och har erfarenhet av tillämpningen av den inom flera branscher  sedan den trädde i kraft 2018. Få tillgång till vår expertis genom våra tjänster inom dataskydd:
  • Dataskyddsabonnemang med revision. Våra dataskyddsabonnemang är anpassade efter verksamhetsstorlek och innebär att vi gör en årlig revision och levererar en revisionsrapport med åtgärdspunkter. Därtill får ni tillgång till mallar, omvärldsbevakning, svar på frågor och assistans med GDPR-relaterade krav.
  • Dataskyddsombud som tjänst (tilläggstjänst). Som tilläggstjänst till ovanstående abonnemang åtar vi oss det formella ansvaret som dataskyddsombud (DSO/DPO) enligt dataskyddsförordningen.
  • Dataskyddsabonnemang  utan revision. Våra dataskyddsabonnemang är anpassade efter verksamhetsstorlek och innehåller tillgång till mallar, omvärldsbevakning och, svar på dataskyddsrelaterade frågor.
  • Deltidsjurist
  • Löpande arbete (timtaxa)
  • Enstaka tjänster, såsom komplett mallpaket för GDPR 
 
Dataskydd och informationssäkerhet handlar om människor - inte bara om juridik och teknik.