Digital-law
Expert till hands
Smartsourcing är experter på automatisering av IT-processer.

En expert till hands

Genom smidiga och prisvärda abonnemang erbjuder vi tjänster inom digital law, såsom dataskydd, konsumentskydd, visselblåsning och närliggande områden.
 
Våra tjänster levereras normalt i smidig abonnemangsform, vilket ger förutsägbarhet i såväl kostnader som arbetsbelastning. Från fullserviceabonnemang med årlig revision och dataskyddsombud som tjänst till mindre abonnemang som passar verksamheter som behöver mer grundläggande stöd med mallar, omvärldsbevakning och svar på frågor.
 
Självklart kan vi också erbjuda utbildningar inom dataskydd och GDPR eller leverera enstaka tjänster inom våra expertområden.
 
 
 
Den smidiga abonnemangsformen ger förutsägbarhet i kostnader och arbetsbelastning. 

Våra tjänsteområden

DATASKYDD
KONSUMENTSKYDD
VISSELBLÅSNING