Om inTechrity

 
Tidigare var inTechrity en egen avdelning på företaget CloudPro – vi kallade oss för ”säkerhetsområdet” och sysslade redan då med digital juridik, dataskydd (GDPR) och informationssäkerhetskultur. 
 
Vår affärsidé står fast: vi vill hjälpa företag att få koll på sina processer och se till att processerna är dels lagliga, dels byggda för att minska risker för informationsförlust. Med ett brinnande intresse för juridik och informationssäkerhet finns vi vid det digitala företagets sida oavsett om det handlar om kontinuerlig hjälp med compliance eller om djupgående juridisk assistans vid utvecklingen av en IT-tjänst eller produkt. Vi är inte en affärsjuridisk byrå – vi är de som verkställer det som behöver göras för att uppnå de digitala lagkraven.
 
 
 

Vilka är vi?

Idag är vi två personer som arbetar som rådgivare på inTechrity:
 
Namn: Erika Malmberg
Funktion: VD och rådgivare
Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi, polisexamen och pågående juristutbildning
Kompetenser: GDPR, informationssäkerhetskultur, utredningar, projektledning, juridik, ekonomi, styrelsearbete

Erika är en van projektledare som har jobbat med bedrägerier, förskingringar, bidragsbrott och ekobrott. I inTechrity-teamet är hon den som har mest kontakt med kunder och håller ofta föreläsningar, utbildningar och workshops på plats hos kund.
 
Utöver sin funktion i inTechrity är Erika även ledamot i koncernstyrelsen samt i styrelsen för systerbolagen Two och Combined Excellence BS.

Erika har tagit över den gård hon växte upp på, därför ägnas fritiden i den mån det går till att behärska ännu ett område, skogsbruk.
 
 
Namn: Sara Gandrén
Funktion: Rådgivare
Utbildning: Juristexamen
Kompetenser: GDPR, informationssäkerhetskultur, juridik

Sara är utbildad jurist med ett brinnande intresse för informationssäkerhet. Eftersom hon tycker mycket om – och dessutom är bra på – att skriva, utreda och sammanställa stora mängder information kretsar hennes huvudsakliga roll i inTechrity kring upprättande av juridisk dokumentation.
 
Sara är en obotlig kunskapssökare och studerar därför programmering, kognitionsvetenskap och tre olika språk på fritiden.
 

Starkt team

Vi känner till våra styrkor och svagheter och har lärt oss att komplettera varandra där det behövs. Högt i tak och rak kommunikation är två beskrivningar som passar in på vårt team.
 
När våra kompetenser förenas kan vi förutom att fånga upp det juridiska även bistå med kunskap om vilken relation teknik och juridik har till människor. Med vår närhet till övriga koncernbolag i Combined Excellence kan vi dessutom ge våra kunder en helhetsförståelse som i stor utsträckning saknas på marknaden idag.
 
Vi har båda två gått kurs i GDPR hos Datainspektionen och har erfarenhet från GDPR-projekt hos bl.a. tidningar, kommunala bolag och IT-bolag.