Nyheter

 
Sanktionsavgifter under februari månad Sanktionsavgifter under februari månad Sanktionsavgifter under februari månad
Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under februari 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 886 000 euro i sanktionsavgifter. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under februari 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 886 000 euro i sanktionsavgifter. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under februari 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer...
Sanktionsavgifter i januari Sanktionsavgifter i januari Sanktionsavgifter i januari
Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under januari 2020 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 28 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 27,8 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Italien som bland annat brutit mot ett flertal marknadsföringsregler och som handlat i strid med artiklarna 5, 6, 17, 21 och 31 i Dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under januari 2020 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 28 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 27,8 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Italien som bland annat brutit mot ett flertal marknadsföringsregler och som handlat i strid med artiklarna 5, 6, 17, 21 och 31 i Dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under januari 2020 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlag...
Do not sell Do not sell Do not sell
I framförallt Kalifornien, men även i resten av USA och världen pågick i december ett rally liknande det vi kunde se i samband med GDPR:s ikraftträdande i maj 2018. Nu var det CCPA (California Consumer Privacy Act) som var i fokus, den Kaliforniska lagen träddei kraft den 1 januari 2020 och innebär att företag som hanterar personuppgifter för invånare i Kalifornien måste uppfylla en hel del GDPR-liknande krav. I framförallt Kalifornien, men även i resten av USA och världen pågick i december ett rally liknande det vi kunde se i samband med GDPR:s ikraftträdande i maj 2018. Nu var det CCPA (California Consumer Privacy Act) som var i fokus, den Kaliforniska lagen träddei kraft den 1 januari 2020 och innebär att företag som hanterar personuppgifter för invånare i Kalifornien måste uppfylla en hel del GDPR-liknande krav. I framförallt Kalifornien, men även i resten av USA och världen pågick i december ett rally liknande det vi ku...
Sanktionsavgifter under december Sanktionsavgifter under december Sanktionsavgifter under december
Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under december 2019 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 10 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på drygt 9,5 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Tyskland som i strid med artikel 32 inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhetsnivå. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under december 2019 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 10 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på drygt 9,5 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Tyskland som i strid med artikel 32 inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhetsnivå. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under december 2019 tilldömt 14 företag och organisationer sammanla...
Stärkt skydd för visselblåsare genom nytt EU-direktiv Stärkt skydd för visselblåsare genom nytt EU-direktiv Stärkt skydd för visselblåsare genom nytt EU-direktiv
I dagsläget har endast ett fåtal av medlemsstaterna inom EU lagstiftning som skyddar visselblåsare. Sverige hör till denna minoritet. EU har nu vidtagit åtgärder för att stärka skyddet för visselblåsare inom hela EU. Ett nytt direktiv röstades igenom i april 2019 och antogs av Europeiska rådet i oktober 2019. Direktivet ska implementeras i medlemsstaternas respektive lagstiftning inom två år och träder således i kraft senast år 2021. I dagsläget har endast ett fåtal av medlemsstaterna inom EU lagstiftning som skyddar visselblåsare. Sverige hör till denna minoritet. EU har nu vidtagit åtgärder för att stärka skyddet för visselblåsare inom hela EU. Ett nytt direktiv röstades igenom i april 2019 och antogs av Europeiska rådet i oktober 2019. Direktivet ska implementeras i medlemsstaternas respektive lagstiftning inom två år och träder således i kraft senast år 2021. I dagsläget har endast ett fåtal av medlemsstaterna inom EU lagstiftning som skyddar visselblåsare. Sverige hö...
2019 medförde sanktionsavgifter på över 400 miljoner euro 2019 medförde sanktionsavgifter på över 400 miljoner euro 2019 medförde sanktionsavgifter på över 400 miljoner euro
Det förra decenniet avslutades med ett brak, åtminstone sett till de sanktionsavgifter som utfärdades under 2019. Tillsynsmyndigheterna runtom i Europa utfärdade sammanlagt dryga 400 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det förra decenniet avslutades med ett brak, åtminstone sett till de sanktionsavgifter som utfärdades under 2019. Tillsynsmyndigheterna runtom i Europa utfärdade sammanlagt dryga 400 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det förra decenniet avslutades med ett brak, åtminstone sett till de sanktionsavgifter som utfärdades under 20...
Upphovsrättsdirektivet, länklicenser och plattformsansvar – vad behöver du veta? Upphovsrättsdirektivet, länklicenser och plattformsansvar – vad behöver du veta? Upphovsrättsdirektivet, länklicenser och plattformsansvar – vad behöver du veta?
I april 2019 röstade EU:s medlemsstater igenom det nya upphovsrättsdirektivet (EU-direktiv 2019/790). Direktivet, som är ett försök att ytterligare harmonisera medlemsstaternas upphovsrättslagar, är inte direkt gällande i medlemsstaterna utan ska arbetas in i den nationella lagstiftningen innan april år 2021. En sammanfattning av vad du behöver känna till om de mest omdebatterade artiklarna följer nedan. I april 2019 röstade EU:s medlemsstater igenom det nya upphovsrättsdirektivet (EU-direktiv 2019/790). Direktivet, som är ett försök att ytterligare harmonisera medlemsstaternas upphovsrättslagar, är inte direkt gällande i medlemsstaterna utan ska arbetas in i den nationella lagstiftningen innan april år 2021. En sammanfattning av vad du behöver känna till om de mest omdebatterade artiklarna följer nedan. I april 2019 röstade EU:s medlemsstater igenom det nya upphovsrättsdirektivet (EU-direktiv 2019/790). Direktiv...
Böter för tyskt fastighetsbolag Böter för tyskt fastighetsbolag Böter för tyskt fastighetsbolag
14,5 miljoner euro blev bötesbeloppet för ett tyskt fastighetsbolag som i strid mot dataskyddsförordningen bevarat känsliga uppgifter om hyresgäster längre än nödvändigt. 14,5 miljoner euro blev bötesbeloppet för ett tyskt fastighetsbolag som i strid mot dataskyddsförordningen bevarat känsliga uppgifter om hyresgäster längre än nödvändigt. 14,5 miljoner euro blev bötesbeloppet för ett tyskt fastighetsbolag som i strid mot dataskyddsförordningen bev...
Vi stödjer Aktiv Skola Vi stödjer Aktiv Skola Vi stödjer Aktiv Skola
Stiftelsen Aktiv Skola grundades 2015 och de tar ett brett grepp över några av skolans viktigaste frågor. Genom samarbeten med experter och sakkunniga tar de fram kostnadsfritt och användarvänligt material kring frågor som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning till alla skolor i Sverige. Stiftelsen Aktiv Skola grundades 2015 och de tar ett brett grepp över några av skolans viktigaste frågor. Genom samarbeten med experter och sakkunniga tar de fram kostnadsfritt och användarvänligt material kring frågor som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning till alla skolor i Sverige. Stiftelsen Aktiv Skola grundades 2015 och de tar ett brett grepp över några av skolans viktigaste frågor. Geno...