Nyheter

 
AI Sweden i nytt samarbete med IMY AI Sweden i nytt samarbete med IMY AI Sweden i nytt samarbete med IMY
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett samarbete med AI Sweden i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som rör dataskydd och AI. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett samarbete med AI Sweden i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som rör dataskydd och AI. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett samarbete med AI Sweden i syfte att ge stöd och vägledning i...
Steg framåt i arbetet med en ny Data Governance Act som ska underlätta datadelning inom EU Steg framåt i arbetet med en ny Data Governance Act som ska underlätta datadelning inom EU Steg framåt i arbetet med en ny Data Governance Act som ska underlätta datadelning inom EU
I slutet av förra året kom ett förslag från EU-kommissionen på en ny Data Governance Act (EU-förordning). Det övergripande syftet är att stärka olika datadelningsmekanismer och förbättra tillförlitligheten hos data. I slutet av förra året kom ett förslag från EU-kommissionen på en ny Data Governance Act (EU-förordning). Det övergripande syftet är att stärka olika datadelningsmekanismer och förbättra tillförlitligheten hos data. I slutet av förra året kom ett förslag från EU-kommissionen på en ny Data Governance Act (EU-förordning). Det ...
Noyb tar upp kampen mot olaglig datadelning vid kreditprövning Noyb tar upp kampen mot olaglig datadelning vid kreditprövning Noyb tar upp kampen mot olaglig datadelning vid kreditprövning
Noyb har lämnat in klagomål mot två organisationer i Tyskland för olaglig delning av data vid kreditprövning. Noyb har lämnat in klagomål mot två organisationer i Tyskland för olaglig delning av data vid kreditprövning. Noyb har lämnat in klagomål mot två organisationer i Tyskland för olaglig delning av data vid kreditprövning.
Samordning av åtgärder kring offentlig sektors molntjänstanvändning Samordning av åtgärder kring offentlig sektors molntjänstanvändning Samordning av åtgärder kring offentlig sektors molntjänstanvändning
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har kommit med ett första förslag till samordning av åtgärder för de europeiska dataskyddsmyndigheterna. Förslaget gäller offentlig sektors användning av molntjänster. Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har kommit med ett första förslag till samordning av åtgärder för de europeiska dataskyddsmyndigheterna. Förslaget gäller offentlig sektors användning av molntjänster. Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har kommit med ett första förslag till samordning av åtgärder för de eur...
Noyb publicerar utkast om beslut av sanktionsavgifter mot Facebook Noyb publicerar utkast om beslut av sanktionsavgifter mot Facebook Noyb publicerar utkast om beslut av sanktionsavgifter mot Facebook
Noyb har publicerat ett utkast till beslut om sanktionsavgifter mot Facebook från den irländska tillsynsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) där DPC föreslår sanktionsavgifter på 28–36 miljoner euro. Noyb har publicerat ett utkast till beslut om sanktionsavgifter mot Facebook från den irländska tillsynsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) där DPC föreslår sanktionsavgifter på 28–36 miljoner euro. Noyb har publicerat ett utkast till beslut om sanktionsavgifter mot Facebook från den irländska tillsynsmyndig...
IMYs strategiska inriktning för kommande år - hållbar digitalisering IMYs strategiska inriktning för kommande år - hållbar digitalisering IMYs strategiska inriktning för kommande år - hållbar digitalisering
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) strategiska inriktningen för de kommande åren 2022–2025 är att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla samhällsnivåer. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) strategiska inriktningen för de kommande åren 2022–2025 är att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla samhällsnivåer. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) strategiska inriktningen för de kommande åren 2022–2025 är att personlig in...
EU-kommissionens gamla standardavtalsklausuler fasas ut EU-kommissionens gamla standardavtalsklausuler fasas ut EU-kommissionens gamla standardavtalsklausuler fasas ut
På grund av utvecklingar i rättsläget har EU-kommissionen valt att uppdatera standardavtalsklausulerna. På grund av utvecklingar i rättsläget har EU-kommissionen valt att uppdatera standardavtalsklausulerna. På grund av utvecklingar i rättsläget har EU-kommissionen valt att uppdatera standardavtalsklausulerna.
Kampen mot olagliga cookiebanners Kampen mot olagliga cookiebanners Kampen mot olagliga cookiebanners
Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har efter Noybs krafttag tillsatt en särskild arbetsgrupp för att hantera och koordinera arbetet med de inkomna klagomålen. Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har efter Noybs krafttag tillsatt en särskild arbetsgrupp för att hantera och koordinera arbetet med de inkomna klagomålen. Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har efter Noybs krafttag tillsatt en särskild arbetsgrupp för att ha...
Den norska dataskyddsmyndigheten avstår från Facebookanvändning Den norska dataskyddsmyndigheten avstår från Facebookanvändning Den norska dataskyddsmyndigheten avstår från Facebookanvändning
Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har gjort både riskbedömning och konsekvensbedömning avseende dataskydd för sin egen användning av Facebook i kommunikationssyfte. Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har gjort både riskbedömning och konsekvensbedömning avseende dataskydd för sin egen användning av Facebook i kommunikationssyfte. Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har gjort både riskbedömning och konsekvensbedömning avseende da...