Våra kunder

Våra kunder finns inom flera olika branscher och de nyttjar våra tjänster på olika sätt. Här kan du läsa mer om några av våra kunder och hur vi bistår i arbetet med dataskydd. 
 

 
 
 
 
 
Från projekt till förvaltning hos SkiStar
- så blev GDPR en del av årshjulet
 
 
SkiStargenomförde ett projekt för att säkerställa regelefterlevnad inom samtliga affärsområden i samband med att dataskyddsförordningen började gälla. För att ta tillvara frukterna av projektet såg man ett behov av externt stöd för att förvalta dataskyddsarbetet.

Lösningen blev ett så kallat ”GDPR-årshjul” med återkommande aktiviteter. Genom en kartläggning av det arbete som redan gjorts, blev det tydligt vilka delar som behövde prioriteras framgent. Som stöd för arbetet utbildades personalen och inTechrity finns med i bakgrunden för att ge rådgivning när så behövs.

”InTechrity ser till att komplexa frågor omvandlas till praktisk kunskap på ett trevligt och snabbt sätt.”
Louise Loberg, bolagsjurist, SkiStar

Från projekt till förvaltning hos SkiStar
- GDPR blev en del av årshjulet

 
SkiStar genomförde ett projekt för att säkerställa regelefterlevnad inom samtliga affärsområden i samband med att dataskyddsförordningen började gälla. För att ta tillvara frukterna av projektet såg man ett behov av externt stöd för att förvalta dataskyddsarbetet.

Lösningen blev ett så kallat ”GDPR-årshjul” med återkommande aktiviteter. Genom en kartläggning av det arbete som redan gjorts, blev det tydligt vilka delar som behövde prioriteras framgent. Som stöd för arbetet utbildades personalen och inTechrity finns med i bakgrunden för att ge rådgivning när så behövs.

”InTechrity ser till att komplexa frågor omvandlas till praktisk kunskap på ett trevligt och snabbt sätt.”
Louise Loberg, bolagsjurist, SkiStar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trygghet i Gota Medias dataskyddsarbete
- med experter nära till hands
 
I samband med att dataskyddsförordningen skulle träda i kraft insåg Gota Media att de behövde hjälp med att utforma sin organisation och sina system så att de kunde agera och hantera sina kunder på ett rättssäkert sätt.

Ett kartläggningsarbete gjordes, bland annat med workshops, där hela verksamheten genomlystes. Det visade sig vara både nyttigt och nödvändigt. Nu upplevs det som tryggt att hantera dagliga ärenden som rör kunder. Som stöd finns inTechritysom bevakar förändringar inom det juridiska området för branschen och som ger stöd vid mer komplexa ärenden eller frågeställningar.

”InTechrityhar en kunnig och snabbfotad organisation och är mycket enkla att få hjälp av när det dyker upp frågeställningar som vi känner att vi vill kolla extra på.”
Håkan Noreby, GDPR-samordnare, Gota Media

Trygghet i Gota Medias dataskyddsarbete
- med experter nära till hands

 
I samband med att dataskyddsförordningen skulle träda i kraft insåg Gota Media att de behövde hjälp med att utforma sin organisation och sina system så att de kunde agera och hantera sina kunder på ett rättssäkert sätt.

Ett kartläggningsarbete gjordes, bland annat med workshops, där hela verksamheten genomlystes. Det visade sig vara både nyttigt och nödvändigt. Nu upplevs det som tryggt att hantera dagliga ärenden som rör kunder. Som stöd finns inTechrity som bevakar förändringar inom det juridiska området för branschen och som ger stöd vid mer komplexa ärenden eller frågeställningar.

”InTechrity har en kunnig och snabbfotad organisation och är mycket enkla att få hjälp av när det dyker upp frågeställningar som vi känner att vi vill kolla extra på.”
Håkan Noreby, GDPR-samordnare, Gota Media
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boo församling valde externt dataskyddsombud
-  inTechrityserfarenhet avgörande
 
Boo församling behövde någon som kunde bistå med expertkunskap inom dataskyddsområdet och som hade förståelse för organisationen. 
 
inTechrity, med sin erfarenhet som dataskyddsombud för över 100 församlingar inom Svenska kyrkan, har redan ett systematiskt arbetssätt på plats. Genom kartläggningsarbete, ett GDPR-årshjul som ger överblick och kontinuerlig uppföljning hanteras och prioriteras dataskyddsfrågorna och det blir tydligt vad som behöver göras. Månadsbrevet som riktar sig till kyrkoherden ger matnyttig kunskap och ser till att hålla dataskyddsarbetet aktuellt.   
 
”Kunskapen om vår organisation är ovärderlig, så för oss var inTechrity det enda vettiga valet.”
Öjving Svensson, administrativ chef, Boo församling 

Boo församling valde externt dataskyddsombud
-  inTechritys erfarenhet avgörande

 
Boo församling behövde någon som kunde bistå med expertkunskap inom dataskyddsområdet och som hade förståelse för organisationen.

inTechrity, med sin erfarenhet som dataskyddsombud för över 100 församlingar inom Svenska kyrkan, har redan ett systematiskt arbetssätt på plats. Genom kartläggningsarbete, ett GDPR-årshjul som ger överblick och kontinuerlig uppföljning hanteras och prioriteras dataskyddsfrågorna och det blir tydligt vad som behöver göras. Månadsbrevet som riktar sig till kyrkoherden ger matnyttig kunskap och ser till att hålla dataskyddsarbetet aktuellt.  

”Kunskapen om vår organisation är ovärderlig, så för oss var inTechrity det enda vettiga valet.”
Öjving Svensson, administrativ chef, Boo församling