Vi levererar hög kompetens i rätt tid

Mitt emellan den tekniska utveckling som öppnar upp spännande möjligheter till digitalisering för företag och organisationer och den lagstiftning som ibland upplevs som ett hinder för samma utveckling, finns människan. 
 
Vi hjälper er att ta till vara möjligheterna på ett sätt som är i överensstämmelse med lagarna och som skyddar den personliga integriteten och rättigheter för de människor ni vänder er till. Det kallar vi hållbar digitalisering. 
 
Med ett brinnande intresse för juridik och informationssäkerhet finns vi vid våra kunders sida för att bistå med vår kompetens. Våra kunder vänder sig till oss för att få hjälp med sådant de måste göra för att uppfylla lagar och föreskrifter, men som inte ligger inom deras kärnverksamhet. Vi gör helt enkelt det som är obekvämt för kunden bekvämt.
 
Vi på inTechrity kompletterar varandra både vad gäller kompetens och erfarenheter. Våra kompetenser finns inom bl a GDPR, informationssäkerhetskultur, projektledning, juridik, ekonomi, styrelsearbete, utredningar, vetenskapligt- och regulatoriskt skrivande och digital marknadsföring. Tillsammans har vi erfarenheter från en mängd olika branscher.
 
 
 

JURIDISK KOMPETENS

 • Dataskydd, inkl. speciallagar såsom apoteksdatalagen, patientdatalagen m.fl
 • Yttrandefrihet
 • Tryckfrihet
 • Upphovsrätt
 • Offentlighet- och sekretess
 • Konsumentskydd
 • Bokföringslagstiftning
 • Lagstiftning kring trossamfund
 
 

BRANSCHERFARENHET

 • Trossamfund
 • IT-bolag
 • E-handel
 • Kommunala bolag
 • Dagstidningar
 • Detaljhandelsföretag
 • Apotek
 • Företag med kundklubbar