Blogg

 
Sanktionsavgifter under april månad Sanktionsavgifter under april månad Sanktionsavgifter under april månad
Coronapandemin har präglat även tillsynsmyndigheternas arbete under våren 2020. Under april månad har endast tre organisationer drabbats av sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 725 000 euro, tilldömdes en holländsk organisation som inte kunde uppvisa korrekt laglig grund för behandling av de anställdas fingeravtryck. Coronapandemin har präglat även tillsynsmyndigheternas arbete under våren 2020. Under april månad har endast tre organisationer drabbats av sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 725 000 euro, tilldömdes en holländsk organisation som inte kunde uppvisa korrekt laglig grund för behandling av de anställdas fingeravtryck. Coronapandemin har präglat även tillsynsmyndigheternas arbete under våren 2020. Under april månad har endast t...
Sanktionsavgifter under mars månad Sanktionsavgifter under mars månad Sanktionsavgifter under mars månad
Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under mars 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 7 850 000 euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 7 000 000 euro, tilldömdes Google av Datainspektionen i Sverige på grund av att de inte fullgjort sina skyldigheter att låta registrerade få sina uppgifter raderade från sökresultat. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under mars 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 7 850 000 euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 7 000 000 euro, tilldömdes Google av Datainspektionen i Sverige på grund av att de inte fullgjort sina skyldigheter att låta registrerade få sina uppgifter raderade från sökresultat. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under mars 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sam...
Spårningsiniativ med anledning av Covid-19 Spårningsiniativ med anledning av Covid-19 Spårningsiniativ med anledning av Covid-19
Under vår nyhetsbevakning läser vi om många länder runt om i världen som inför nya regler och initiativ om spårning och övervakning i ett försök att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Vi har gjort en sammanställning över några av de åtgärder som vidtagits de senaste månaderna. Under vår nyhetsbevakning läser vi om många länder runt om i världen som inför nya regler och initiativ om spårning och övervakning i ett försök att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Vi har gjort en sammanställning över några av de åtgärder som vidtagits de senaste månaderna. Under vår nyhetsbevakning läser vi om många länder runt om i världen som inför nya regler och initiativ om spå...
Nya riktlinjer för kamerabevakning Nya riktlinjer för kamerabevakning Nya riktlinjer för kamerabevakning
Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antog den 29 januari 2020 nya riktlinjer för kamerabevakning. Riktlinjerna ska förtydliga de regler som finns och ge vägledning för den som vill använda sig av kamerabevakning. Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antog den 29 januari 2020 nya riktlinjer för kamerabevakning. Riktlinjerna ska förtydliga de regler som finns och ge vägledning för den som vill använda sig av kamerabevakning. Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antog den 29 januari 2020 nya riktlinjer för kamerabevakning. Riktli...
Sanktionsavgifter under februari månad Sanktionsavgifter under februari månad Sanktionsavgifter under februari månad
Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under februari 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 886 000 euro i sanktionsavgifter. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under februari 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 886 000 euro i sanktionsavgifter. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under februari 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer...
Sanktionsavgifter i januari Sanktionsavgifter i januari Sanktionsavgifter i januari
Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under januari 2020 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 28 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 27,8 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Italien som bland annat brutit mot ett flertal marknadsföringsregler och som handlat i strid med artiklarna 5, 6, 17, 21 och 31 i Dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under januari 2020 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 28 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 27,8 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Italien som bland annat brutit mot ett flertal marknadsföringsregler och som handlat i strid med artiklarna 5, 6, 17, 21 och 31 i Dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under januari 2020 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlag...
Do not sell Do not sell Do not sell
I framförallt Kalifornien, men även i resten av USA och världen pågick i december ett rally liknande det vi kunde se i samband med GDPR:s ikraftträdande i maj 2018. Nu var det CCPA (California Consumer Privacy Act) som var i fokus, den Kaliforniska lagen träddei kraft den 1 januari 2020 och innebär att företag som hanterar personuppgifter för invånare i Kalifornien måste uppfylla en hel del GDPR-liknande krav. I framförallt Kalifornien, men även i resten av USA och världen pågick i december ett rally liknande det vi kunde se i samband med GDPR:s ikraftträdande i maj 2018. Nu var det CCPA (California Consumer Privacy Act) som var i fokus, den Kaliforniska lagen träddei kraft den 1 januari 2020 och innebär att företag som hanterar personuppgifter för invånare i Kalifornien måste uppfylla en hel del GDPR-liknande krav. I framförallt Kalifornien, men även i resten av USA och världen pågick i december ett rally liknande det vi ku...
Sanktionsavgifter under december Sanktionsavgifter under december Sanktionsavgifter under december
Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under december 2019 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 10 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på drygt 9,5 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Tyskland som i strid med artikel 32 inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhetsnivå. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under december 2019 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 10 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på drygt 9,5 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Tyskland som i strid med artikel 32 inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhetsnivå. Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under december 2019 tilldömt 14 företag och organisationer sammanla...
Stärkt skydd för visselblåsare genom nytt EU-direktiv Stärkt skydd för visselblåsare genom nytt EU-direktiv Stärkt skydd för visselblåsare genom nytt EU-direktiv
I dagsläget har endast ett fåtal av medlemsstaterna inom EU lagstiftning som skyddar visselblåsare. Sverige hör till denna minoritet. EU har nu vidtagit åtgärder för att stärka skyddet för visselblåsare inom hela EU. Ett nytt direktiv röstades igenom i april 2019 och antogs av Europeiska rådet i oktober 2019. Direktivet ska implementeras i medlemsstaternas respektive lagstiftning inom två år och träder således i kraft senast år 2021. I dagsläget har endast ett fåtal av medlemsstaterna inom EU lagstiftning som skyddar visselblåsare. Sverige hör till denna minoritet. EU har nu vidtagit åtgärder för att stärka skyddet för visselblåsare inom hela EU. Ett nytt direktiv röstades igenom i april 2019 och antogs av Europeiska rådet i oktober 2019. Direktivet ska implementeras i medlemsstaternas respektive lagstiftning inom två år och träder således i kraft senast år 2021. I dagsläget har endast ett fåtal av medlemsstaterna inom EU lagstiftning som skyddar visselblåsare. Sverige hö...