Blogg

 
IMYs strategiska inriktning för kommande år - hållbar digitalisering IMYs strategiska inriktning för kommande år - hållbar digitalisering IMYs strategiska inriktning för kommande år - hållbar digitalisering
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) strategiska inriktningen för de kommande åren 2022–2025 är att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla samhällsnivåer. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) strategiska inriktningen för de kommande åren 2022–2025 är att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla samhällsnivåer. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) strategiska inriktningen för de kommande åren 2022–2025 är att personlig in...
EU-kommissionens gamla standardavtalsklausuler fasas ut EU-kommissionens gamla standardavtalsklausuler fasas ut EU-kommissionens gamla standardavtalsklausuler fasas ut
På grund av utvecklingar i rättsläget har EU-kommissionen valt att uppdatera standardavtalsklausulerna. På grund av utvecklingar i rättsläget har EU-kommissionen valt att uppdatera standardavtalsklausulerna. På grund av utvecklingar i rättsläget har EU-kommissionen valt att uppdatera standardavtalsklausulerna.
Kampen mot olagliga cookiebanners Kampen mot olagliga cookiebanners Kampen mot olagliga cookiebanners
Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har efter Noybs krafttag tillsatt en särskild arbetsgrupp för att hantera och koordinera arbetet med de inkomna klagomålen. Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har efter Noybs krafttag tillsatt en särskild arbetsgrupp för att hantera och koordinera arbetet med de inkomna klagomålen. Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har efter Noybs krafttag tillsatt en särskild arbetsgrupp för att ha...
Den norska dataskyddsmyndigheten avstår från Facebookanvändning Den norska dataskyddsmyndigheten avstår från Facebookanvändning Den norska dataskyddsmyndigheten avstår från Facebookanvändning
Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har gjort både riskbedömning och konsekvensbedömning avseende dataskydd för sin egen användning av Facebook i kommunikationssyfte. Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har gjort både riskbedömning och konsekvensbedömning avseende dataskydd för sin egen användning av Facebook i kommunikationssyfte. Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har gjort både riskbedömning och konsekvensbedömning avseende da...
Vattenfall i Tyskland får 900 000 euro i sanktionsavgifter för bristande transparens Vattenfall i Tyskland får 900 000 euro i sanktionsavgifter för bristande transparens Vattenfall i Tyskland får 900 000 euro i sanktionsavgifter för bristande transparens
Granskningarna innefattade bland annat samkörning av potentiella kunders uppgifter med uppgifter om före detta kunder som lagrades för bokföringsändamål. Granskningarna innefattade bland annat samkörning av potentiella kunders uppgifter med uppgifter om före detta kunder som lagrades för bokföringsändamål. Granskningarna innefattade bland annat samkörning av potentiella kunders uppgifter med uppgifter om före detta...
DO granskas efter personuppgiftsincident DO granskas efter personuppgiftsincident DO granskas efter personuppgiftsincident
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en granskning av Diskrimineringsombudsmannen (DO) efter en anmäld personuppgiftsincident som rör ett analysverktyg på DO:s webbplats. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en granskning av Diskrimineringsombudsmannen (DO) efter en anmäld personuppgiftsincident som rör ett analysverktyg på DO:s webbplats. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en granskning av Diskrimineringsombudsmannen (DO) efter en anmäld p...
Personuppgiftsincident i Frankrike tros ha påverkat 1,4 miljoner testade för COVID-19 Personuppgiftsincident i Frankrike tros ha påverkat 1,4 miljoner testade för COVID-19 Personuppgiftsincident i Frankrike tros ha påverkat 1,4 miljoner testade för COVID-19
Den franska dataskyddsmyndigheten CNIL bekräftar ett dataintrång vid Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Den franska dataskyddsmyndigheten CNIL bekräftar ett dataintrång vid Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Den franska dataskyddsmyndigheten CNIL bekräftar ett dataintrång vid Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Vi välkomnar EU:s informationssäkerhetsmånad Vi välkomnar EU:s informationssäkerhetsmånad Vi välkomnar EU:s informationssäkerhetsmånad
Informationssäkerhetsmånaden (Cyber Security Month) är ett initiativ från EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) som har arrangerats sedan 2012. Informationssäkerhetsmånaden (Cyber Security Month) är ett initiativ från EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) som har arrangerats sedan 2012. Informationssäkerhetsmånaden (Cyber Security Month) är ett initiativ från EU:s byrå för nät- och informationss...
Apple gör integritet mer lättillgänglig Apple gör integritet mer lättillgänglig Apple gör integritet mer lättillgänglig
App Stores nya regler är ett bra steg på vägen mot att göra information mer lättillgänglig för individer. App Stores nya regler är ett bra steg på vägen mot att göra information mer lättillgänglig för individer. App Stores nya regler är ett bra steg på vägen mot att göra information mer lättillgänglig för individer.