Blogg

 
Fokus på AI inom EU Fokus på AI inom EU Fokus på AI inom EU
Regeringen beslutade nyss om en ny datastrategi för Sverige som ska främja dataanvändning, digital innovation och AI. Strategin är tänkt att stärka Sveriges position på områdena och göra Sverige till en aktör att räkna med. Regeringen beslutade nyss om en ny datastrategi för Sverige som ska främja dataanvändning, digital innovation och AI. Strategin är tänkt att stärka Sveriges position på områdena och göra Sverige till en aktör att räkna med. Regeringen beslutade nyss om en ny datastrategi för Sverige som ska främja dataanvändning, digital innovation ...
Samarbete med teknikjättarna för utveckling av säkra molntjänster Samarbete med teknikjättarna för utveckling av säkra molntjänster Samarbete med teknikjättarna för utveckling av säkra molntjänster
I Frankrike har nu försvarsföretaget Thales inlett ett samarbete med Google Cloud för utveckling av en extra säker molntjänst för företag och myndigheter. I Frankrike har nu försvarsföretaget Thales inlett ett samarbete med Google Cloud för utveckling av en extra säker molntjänst för företag och myndigheter. I Frankrike har nu försvarsföretaget Thales inlett ett samarbete med Google Cloud för utveckling av en extra s...
Ny nationell datastrategi Ny nationell datastrategi Ny nationell datastrategi
Regeringen har beslutat om en nationell datastrategi som ska främja datadelning, digital innovation och AI-användning. Regeringen har beslutat om en nationell datastrategi som ska främja datadelning, digital innovation och AI-användning. Regeringen har beslutat om en nationell datastrategi som ska främja datadelning, digital innovation och AI-anv...
Integritetsskyddsmyndigheten granskar offentlig aktörs kamerabevakning Integritetsskyddsmyndigheten granskar offentlig aktörs kamerabevakning Integritetsskyddsmyndigheten granskar offentlig aktörs kamerabevakning
IMY granskar nu Kungälvs kommuns kamerabevakning eftersom det i ett klagomål har gjorts gällande att kommunen bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd till bevakningen. IMY granskar nu Kungälvs kommuns kamerabevakning eftersom det i ett klagomål har gjorts gällande att kommunen bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd till bevakningen. IMY granskar nu Kungälvs kommuns kamerabevakning eftersom det i ett klagomål har gjorts gällande att kommunen ...
AI Sweden i nytt samarbete med IMY AI Sweden i nytt samarbete med IMY AI Sweden i nytt samarbete med IMY
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett samarbete med AI Sweden i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som rör dataskydd och AI. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett samarbete med AI Sweden i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som rör dataskydd och AI. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett samarbete med AI Sweden i syfte att ge stöd och vägledning i...
Steg framåt i arbetet med en ny Data Governance Act som ska underlätta datadelning inom EU Steg framåt i arbetet med en ny Data Governance Act som ska underlätta datadelning inom EU Steg framåt i arbetet med en ny Data Governance Act som ska underlätta datadelning inom EU
I slutet av förra året kom ett förslag från EU-kommissionen på en ny Data Governance Act (EU-förordning). Det övergripande syftet är att stärka olika datadelningsmekanismer och förbättra tillförlitligheten hos data. I slutet av förra året kom ett förslag från EU-kommissionen på en ny Data Governance Act (EU-förordning). Det övergripande syftet är att stärka olika datadelningsmekanismer och förbättra tillförlitligheten hos data. I slutet av förra året kom ett förslag från EU-kommissionen på en ny Data Governance Act (EU-förordning). Det ...
Noyb tar upp kampen mot olaglig datadelning vid kreditprövning Noyb tar upp kampen mot olaglig datadelning vid kreditprövning Noyb tar upp kampen mot olaglig datadelning vid kreditprövning
Noyb har lämnat in klagomål mot två organisationer i Tyskland för olaglig delning av data vid kreditprövning. Noyb har lämnat in klagomål mot två organisationer i Tyskland för olaglig delning av data vid kreditprövning. Noyb har lämnat in klagomål mot två organisationer i Tyskland för olaglig delning av data vid kreditprövning.
Samordning av åtgärder kring offentlig sektors molntjänstanvändning Samordning av åtgärder kring offentlig sektors molntjänstanvändning Samordning av åtgärder kring offentlig sektors molntjänstanvändning
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har kommit med ett första förslag till samordning av åtgärder för de europeiska dataskyddsmyndigheterna. Förslaget gäller offentlig sektors användning av molntjänster. Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har kommit med ett första förslag till samordning av åtgärder för de europeiska dataskyddsmyndigheterna. Förslaget gäller offentlig sektors användning av molntjänster. Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har kommit med ett första förslag till samordning av åtgärder för de eur...
Noyb publicerar utkast om beslut av sanktionsavgifter mot Facebook Noyb publicerar utkast om beslut av sanktionsavgifter mot Facebook Noyb publicerar utkast om beslut av sanktionsavgifter mot Facebook
Noyb har publicerat ett utkast till beslut om sanktionsavgifter mot Facebook från den irländska tillsynsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) där DPC föreslår sanktionsavgifter på 28–36 miljoner euro. Noyb har publicerat ett utkast till beslut om sanktionsavgifter mot Facebook från den irländska tillsynsmyndigheten Data Protection Commission (DPC) där DPC föreslår sanktionsavgifter på 28–36 miljoner euro. Noyb har publicerat ett utkast till beslut om sanktionsavgifter mot Facebook från den irländska tillsynsmyndig...