Vi välkomnar EU:s informationssäkerhetsmånad

 
 

Vi välkomnar EU:s informationssäkerhetsmånad oktober!

 

I takt med att digitaliseringen ökar påverkas både individer och samhället som helhet i allra högsta grad. Denna utveckling ställer högre och högre krav på informations- och cybersäkerhet i samhället, vilket informationssäkerhetsmånaden är tänkt att uppmärksamma.

 

Informationssäkerhetsmånaden (Cyber Security Month) är ett initiativ från EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) som har arrangerats sedan 2012. Sverige har deltagit under ett antal år genom kampanjen "Tänk säkert" som drivs av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och polisen. Därutöver finns ett stort antal samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet för att ytterligare sprida kampanjens budskap.

 

Årets tema är "Skydda din viktigaste information" och syftet är att öka kompetensen gällande säkrare hantering av lösenord, kortuppgifter och annan viktig information. Kika gärna runt här på vår webbplats om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa till med att främja din organisations informationssäkerhet.    

 

Du kan läsa mer på msb.se