Vattenfall i Tyskland får 900 000 euro i sanktionsavgifter för bristande transparens

 
 

För att förhindra elkunders byte av elbolag endast i syfte att få bonus (så kallad bonusshopping) granskade Vattenfall potentiella kunder. Granskningarna innefattade bland annat samkörning av potentiella kunders uppgifter med uppgifter om före detta kunder som lagrades för bokföringsändamål. Dataskyddsmyndigheten i Hamburg konstaterade att Vattenfall uppvisade bristande transparens gentemot de berörda personerna genom att inte ha tillhandahållit tillräcklig information om granskningarna. Därför har Vattenfall Europe Sales GmbH tilldelats sanktionsavgifter om 900 000 euro.

 

Du kan läsa mer på techlaw.se