22/10 2021
 

Steg framåt i arbetet med en ny Data Governance Act som ska underlätta datadelning inom EU

 
 

I slutet av förra året kom ett förslag från EU-kommissionen på en ny Data Governance Act (EU-förordning). Det övergripande syftet är att stärka olika datadelningsmekanismer och förbättra tillförlitligheten hos data.

 

Data Governance Act är tänkt att inrätta stabila mekanismer för att underlätta vidareutnyttjandet av vissa datakategorier från offentlig sektor, öka förtroendet för dataförmedlingstjänster och främja dataaltruism inom EU. Förslaget till förordning hittas här.

 

EU:s medlemsländer har nu enats om ett förhandlingsmandat för Data Governance Act, något som innebär att EU-rådets ordförandeskap kan inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

 

Den slutliga förordningstexten måste godkännas av både rådet och parlamentet. De nya reglerna är sedan planerade att börja tillämpas inom 18 månader från förordningens ikraftträdande.

Läs mer