27/04 2020
 

Spårningsiniativ med anledning av Covid-19

 
 
Under vår nyhetsbevakning läser vi om många länder runt om i världen som inför nya regler och initiativ om spårning och övervakning i ett försök att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Vi har gjort en sammanställning över några av de åtgärder som vidtagits de senaste månaderna. 

Vilka initiativ inleds runt om i världen?

I Sverige och Storbritannien använder myndigheter anonyma och aggregerade platsdata från telenätoperatörer för att kartlägga rörelsemönster. I Sverige får Folkhälsomyndigheten denna information från Telia. Informationen baseras på vilka telemaster en telefon har kopplat upp sig mot, och i kombination med att allt är aggregerat går det därmed inte att koppla informationen till specifika individer. USA däremot tar hjälp av pseudonymiserade platsdata från mobilannonseringsbranschen för att kartlägga rörelsemönster, vilket innebär att det fortfarande är möjligt att koppla platsdata till specifika individer med hjälp av kompletterande information.

Även i Armenien och Israel vidtas åtgärder för att se hur telefoner rör sig – men där har man ändrat lagar i syfte att kunna spåra smittade individers telefoner. Dessa data är alltså direkt kopplade till personer som är bekräftat eller misstänkt smittade.

I Italien flyger drönare över städernas gator för att kontrollera att folk håller sig hemma.

I Australien har en lag stiftats som tillåter behörig myndighet att installera övervakningsutrustning i hemmen hos de som beordrats att självisolera sig men inte följer ordern. Lagen ger även möjlighet att kräva att dessa individer ska bära övervakningsutrustningen på sig. Vägrar man någon av dessa åtgärder kan det leda till ett års fängelse eller böter på 12 000 AUD (ca 76 000 SEK).

I Sydkorea skickar myndigheter SMS till befolkningen om smittades kön, ålder och var de nyligen befunnit sig – exempelvis: ”En kvinna i 60-årsåldern har precis blivit bekräftats smittad. Klicka på länken för att se vilka platser hon besökt innan hon lades in på sjukhus.” Vissa av dessa personer har kunnat identifieras av mottagarna av SMS:en, vilket lett till konsekvenser såsom anklagelser om otrohet, köp av sexuella tjänster och försäkringsbedrägeri.

Vad säger dataskyddsmyndigheterna?

EU-organet EDPS (på svenska: Europeiska datatillsynsmannen) vill att en spårningsapp ska tas fram och användas inom hela EU, på basis av det allmänna intresset av att hindra smittspridning.

EU-organet EDPB (på svenska: Europeiska dataskyddsstyrelsen) arbetar för fullt med att ta fram vägledningar kring behandling av personuppgifter i kampen mot coronaviruset.

Datainspektionen ställer sig positiv till att många initiativ inom EU bygger på anonymiserade uppgifter. Det är troligt att om fler initiativ tas till digital spårning i Sverige kommer även de att vara anonyma. Är de inte det så skulle, beroende på hur spårningen skulle te sig, antingen allmänt intresse eller samtycke kunna bli aktuellt som laglig grund enligt dataskyddsförordningen. Ett exempel på där samtycke kan komma ifråga är om man väljer att gå ut med en app som den svenska befolkningen frivilligt kan registrera sig i för att bidra till att spåra smittan – men då är det så klart viktigt att appen faktiskt är helt frivillig.

Mer information

Vill du veta mer om innehållet i denna artikel eller ställa andra frågor till oss på inTechrity? Kontakta oss på info@intechrity.se