15/06 2020
 

Sanktionsavgifter under maj månad

 
 

Sanktionsavgifter under maj månad

De europeiska tillsynsmyndigheterna har i maj 2020 tilldömt åtta organisationer sammanlagt 227 400 euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 100 000 euro, tilldömdes Posti Oy i Finland på grund av att de inte upplyst de registrerade om deras rättigheter i samband med att flyttanmälan gjordes. 
 

Exempel på överträdelser

  • En belgisk ideell organisation får böta 1000 euro då de skickat ut direktmarknadsförings-meddelande trots att registrerade hade utövat sin rätt få uppgifterna raderade samt in-vänt mot behandlingen. Organisationen hävdade att de baserade behandlingen på en intresseavvägning men tillsynsmyndigheten ansåg inte att det fanns något berättigat intresse. 
  • En irländskt företag har felaktigt lämnat ut personuppgifter, inklusive uppgifter rörande barn, till obehöriga. Bland annat har uppgifter om barn som fosterhemsplacerats felaktigt lämnats ut till släktingar.  
  • En bank i Rumänien har använt WhatsApp för att samla in och överföra kunders identitetshandlingar. Tillsynsmyndigheten menar därmed att man inte haft tillräcklig teknisk och organisatorisk säkerhet.
  • Ett finskt företag har underlåtit att utföra konsekvensbedömning innan de började använda anställdas lokaliseringsdata som inhämtats från spårningsteknik i företagets bilar. 

Mer information

Vill du veta mer om hantering av personuppgifter enligt GDPR och hur ni kan skydda er verksamhet från böter? Kontakta oss gärna på info@intechrity.se.