12/04 2020
 

Sanktionsavgifter under februari månad

 
 

GDPR-sanktioner i februari

Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under februari 2020 tilldömt ett flertal företag och organisationer sammanlagt drygt 886 000 euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 120 000 euro, tilldömdes ett telekomföretag i Spanien som inte kunde uppvisa korrekt laglig grund för behandling av personuppgifter i samband med tecknande av telefonabonnemang, den registrerades uppgifter hade dessutom lämnats vidare till ett flertal kreditföretag. Samma telekomföretag har under februari också tilldömts sanktionsavgifter för andra förseelser. 

Exempel på överträdelser

  • En mataffär i Norge som filmat en pågående stöld i självskanningen och där chefen skickat ut filmen till en bekant för att undersöka om det var dennes son som stal, den bekante skickade därefter vidare filmen. Det fanns ingen laglig grund att skicka ut filmen från övervakningskameran.  
  • En italiensk tevestation som sände en dokumentär om prostituerade där en av de intervjuade inte var tillräckligt anonymiserad.  
  • Hos ett spanskt telekombolag upptäcktes flera fall av bristande teknisk säkerhet, bland annat hade två anställda samma inloggningsuppgifter. 
  • Ett spanskt café hade placerat en övervakningskamera på ett sätt så att även trottoaren utanför filmades. 

Mer information

Vill du veta mer om hantering av personuppgifter enligt GDPR och hur ni kan skydda er verksam-het från böter? Kontakta oss gärna på info@intechrity.se.