12/05 2020
 

Sanktionsavgifter under april månad

 
 

GDPR-sanktioner i april

Coronapandemin har präglat även tillsynsmyndigheternas arbete under våren 2020. Under april månad har endast tre organisationer drabbats av sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 725 000 euro, tilldömdes en holländsk organisation som inte kunde uppvisa korrekt laglig grund för behandling av de anställdas fingeravtryck. 

 

Övriga överträdelser

  • Statens servicecenter i Sverige fick en sanktionsavgift om 18 700 euro för att ha dröjt för länge med att underrätta såväl tillsynsmyndigheten som berörda myndigheter om en personuppgiftsincident.
  • En belgisk mobiloperatör tilldömdes 50 000 euro i sanktionsavgift då tillsynsmyndigheten ansåg att det utsedda dataskyddsombudet hamnade i en intressekonflikt eftersom vederbörande också innehade flera andra roller inom företag.   

Mer information

Vill du veta mer om hantering av personuppgifter enligt GDPR och hur ni kan skydda er verksamhet från böter? Kontakta oss gärna på info@intechrity.se.