31/03 2020
 

Sanktionsavgifter i januari

 
 

GDPR-sanktioner under januari

Tillsynsmyndigheterna runt om i Europa har under januari 2020 tilldömt 14 företag och organisationer sammanlagt drygt 28 miljoner euro i sanktionsavgifter. Det högsta beloppet, på 27,8 miljoner euro, tilldömdes ett telekomföretag i Italien som bland annat brutit mot ett flertal marknadsföringsregler och som handlat i strid med artiklarna 5, 6, 17, 21 och 31 i Dataskyddsförordningen.

Exempel på överträdelser

  • En restaurang i Spanien installerade ett videoövervakningssystem som också filmade en bit av trottoaren utanför vilket bröt mot principen om uppgiftsminimering. 
  • Ett cypriotiskt sportföretag som skickade marknadsförings-SMS utan samtycke och som inte heller erbjöd någon möjlighet att avregistrera sig. 
  • Ett fraktföretag i Grekland satte upp kameraövervakning av arbetsplatsen utan att informera de anställda om att de övervakades. 
  • Ett spanskt telekombolag skickade ett kontrakt som innehöll persondata till fel mottagare.

Mer information

Vill du veta mer om hantering av personuppgifter enligt GDPR och hur ni kan skydda er verksamhet från böter? Kontakta oss gärna på info@intechrity.se.