04/11 2021
 

Samarbete med teknikjättarna för utveckling av säkra molntjänster

 
 

Användningen av amerikanska molnleverantörer har varit ett omdebatterat ämne med hänsyn till den relativt långtgående amerikanska övervakningslagstiftningen som kan ge amerikanska myndigheter tillgång till data som lagras utanför USA:s territorium.

 

Många organisationer har därför ställt sig frågan om det är möjligt att fortsätta använda sig av tjänster så som Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud och samtidigt uppfylla den europeiska dataskyddslagstiftningen fullt ut.

 

I Frankrike har nu försvarsföretaget Thales inlett ett samarbete med Google Cloud för utveckling av en extra säker molntjänst för företag och myndigheter. Molntjänsten ska säkerställa att data som lagras enbart omfattas av nationell och europeisk lagstiftning och inte av exempelvis den amerikanska CLOUD Act.

 

Samarbetet mellan Thales och Google ska kombinera de båda företagens mest framstående lösningar för att skapa en ny, säker molntjänst. Liknande utveckling av etablerade molntjänster kan bland annat ses i Tyskland och det är sannolikt att vi kommer att se en ökning av samma upplägg i ännu fler länder framgent.

Läs mer