Personuppgiftsincident i Frankrike tros ha påverkat 1,4 miljoner testade för COVID-19

 
 

Den franska dataskyddsmyndigheten CNIL bekräftar ett dataintrång vid Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) som påverkat 1,4 miljoner personer som testats för COVID-19 under år 2020.

 

De registrerade har ombetts att inte själv försöka ta reda på om de drabbats av incidenten utan att det är AP-HP:s ansvar att informera de registrerade. Anledningen är att det finns bedrägliga webbsiter som utger sig för att kunna ge besked om huruvida en registrerad är drabbad. Personuppgifter som har berörts av incidenten är namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och testresultat.     

Du kan läsa mer på techlaw.se