14/04 2020
 

Nya riktlinjer för kamerabevakning

 
 

Syfte och laglig grund krävs

Den som tänkt sätta upp en övervakningskamera måste göra en del överväganden innan kameran börjar filma. Eftersom kamerabevakning är en personuppgiftsbehandling måste syftet med kamerabevakningen beskrivas i detalj. Det behövs också stöd av en av de lagliga grunderna i dataskyddsförordningen för att behandlingen ska vara tillåten. Den mest troliga lagliga grunden är berättigat intresse, vilket innebär att en avvägning behöver göras mellan den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att t ex skydda egendom och den registrerades grundläggande fri- och rättigheter.  

Skyldighet att informera

Den som kamerabevakar måste tillhandahålla information om bevakningen; den som kan komma att filmas måste uppmärksammas på att kamerabevakning sker, vanligtvis genom en varningsskylt. Denna skylt ska vara enkel att upptäcka och förmedla den mest väsentliga informationen; varför kamerabevakningen sker, vad den mest ingripande behandlingen innebär, vem som är personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter till denne, information om rättigheter och vidarehänvisning till mer detaljerad information. Mer information ska sedan tillhandahållas på ett lättillgängligt sätt, t ex digitalt eller via en reception. 

Mer information

Vill du ta del av en fördjupad sammanfattning eller få hjälp med de juridiska aspekterna kring kamerabevakning, kontakta inTechrity på info@intechrity.se