22/10 2021
 

Noyb tar upp kampen mot olaglig datadelning vid kreditprövning

 
 

Den ideella dataskyddsorganisationen None of your business (Noyb), som leds av ingen mindre än dataskyddsaktivisten Max Schrems, har lämnat in klagomål mot två organisationer i Tyskland för olaglig delning av data vid kreditprövning. Liknande klagomål har även tidigare lämnats i Österrike.

 

Noybs klagomål i Tyskland har riktats mot kreditupplysningsföretaget CRIF Bürgel och adresshandlingsföretaget Acxiom. Data som ursprungligen har samlats in för direktmarknadsföring har delats med kreditupplysningsföretaget utan de registrerades samtycke.

 

Uppgifterna har sedan använts som grund för beräkningen av kreditvärdighet, vilket har påverkat ett stort antal tyska medborgare. De registrerade har svårt att läsa ut hur kreditprövningen har gjorts, med stöd av vilken information samt var informationen har hämtats från.

 

Mot bakgrund av att flertalet klagomål nu har lämnats in av Noyb är det sannolikt att personuppgiftsbehandling i samband med kreditprövning kommer att fortsätta vara ett fokusområde för organisationen.

Läs mer