Noyb lämnar in ytterligare ett klagomål mot Amazon

 
 

Den ideella organisationen None of your business som leds av Max Schrems har varit en pådrivande kraft i olika dataskyddsfrågor. Den här gången har Amazon hamnat i skottlinjen och Noyb har lämnat in ytterligare ett klagomål mot giganten till dataskyddsmyndigheten i Luxemburg. Klagomålet är inte det första som Noyb lämnar in mot Amazon. Ett annat klagomål lämnades in i januari 2019.

 

Kunder som handlar via Amazon erbjuds efterskottsbetalning mot månadsfaktura som ett möjligt betalsätt. En kund som valde sagda betalsätt informerades strax efter lagd beställning om att betalsättet nekades. Informationen utgick via ett automatiskt genererat e-postmeddelande, i vilket kunden uppmanades att byta betalsätt till kortbetalning och annars skulle beställningen makuleras inom fem dagar. Kunden fick ingen information om varför hen hade nekats betalning via faktura. Kundtjänst fanns inte heller tillgängliga för att svara på frågor om detta.

 

När det är fråga om automatiserat beslutsfattande måste den personuppgiftsansvarige bland annat tillhandahålla information om behandlingen och ge möjlighet att få beslutet granskat av en riktig person. Noyb menar att Amazon har brustit i det eftersom Amazons Privacy Policy är för vag för att kunder ska kunna tillgodogöra sig någon information om det automatiserade beslutsfattandet och kundtjänst inte heller kunde tillhandahålla någon information om varför betalsättet nekades.

Källa