Noyb i protest mot den irländska dataskyddsmyndigheten och Facebook

 
 

Den ideella organisationen None of your business (Noyb), som leds av dataskyddsaktivisten Max Schrems, har drivit flera stora dataskyddsärenden och fortsätter att vara en stor del av den utveckling som sker på dataskyddsområdet.

 

Noyb har en sedan länge pågående kamp mot Facebooks behandling av personuppgifter och menar bland annat att Facebook har ändrat laglig grund för behandling från samtycke till avtal utan att egentligen ha gjort några ändringar i praktiken. Det sagda innebär att Facebook kan använda data som samlas in baserat på tjänsteavtalet som har ingåtts med de individer som använder Facebook, vilket Noyb menar underminerar samtyckesdefinitionen i GDPR.

 

Facebooks behandling av personuppgifter har uppmärksammats som problematisk på flera håll och den irländska dataskyddsmyndigheten DPC har en sedan länge pågående granskning mot Facebook. En tid tillbaka släppte DPC ett utkast till beslut som gav Facebook mildare konsekvenser än väntat för överträdelserna av GDPR, något som ogillades av Noyb. Utkastet till beslut publicerades på Noybs webbplats, varpå Noyb ombads av DPC att ta bort dokumenten och avstå från vidare publicering av dokument från ärendet. Noyb har också ombetts att signera ett sekretessavtal för att kunna fortsätta delta i processen mot Facebook, vilket har resulterat i en anmälan av DPC till den österrikiska Åklagarmyndigheten.

 

Utöver anmälan till den österrikiska Åklagarmyndigheten har DPC och Facebook förärats med en egen dedikerad adventskalender hos Noyb där Noyb varje advent fram till jul läser upp dokument från Facebook-/DPC-ärendet.

 

Läs mer