Nakenbilder behövde inte raderas

 
 

Datatilsynet i Danmark fastslår i ett avgörande att ett modellavtal hade karaktär av ett kontrakt och inte ett samtycke (vilket enligt Dataskyddsförordningen ska kunna dras tillbaka) och underkänner därför ett klagomål där en fotograf vägrat radera bilder.

 

Sammanfattning

Datatilsynet (som är den danska tillsynsmyndigheten under dataskyddsförordningen) har behandlat ett klagomål där en fotograf nekade att radera bilder, inklusive bilder av mer intim karaktär, med hänvisning till att parterna ingått ett giltigt avtal. Datatilsynet fattade beslut i ärendet den 10 september 2018 och fann att behandlingen av bilderna var baserad på ett avtal och inte ett samtycke (som enligt Dataskyddsförordningen ska kunna dras tillbaka). Enligt myndigheten hade således fotografen laglig grund att behandla uppgifterna och den klagande kunde inte kräva att de skulle raderas. Däremot fann man att fotografen måste radera den klagandes personnummer, eftersom man inte hade grund för att behandla den uppgiften. Man konstaterade också att avtalsrätt inte faller inom Datatilsynets tillsynsområde.

 

Saken

  • Klagande har agerat modell för fotografen, som tagit bilder av såväl allmän som intim karaktär.
  • Klagande har varken fått betalning för, eller själv betalat för bilderna, men fotografen har haft ekonomisk vinning av dem.
  • Klagande har, genom att kontakta fotografen, vid flera tillfällen försökt dra tillbaka sitt samtycke och begärt att fotografen ska radera uppgifterna om den klagande. Fotografen har då anfört att den klagande måste betala en avgift på 5 000 DKR.
  • Klagande menar att samtycket, som var författat på engelska, inte uppfyllde kravet på att vara författat på ett enkelt och tydligt språk.
  • Klagande menar att kontraktet inte ska vara giltigt enligt dansk lag eftersom det hänvisar till amerikanska förhållanden såsom ”Common Law”.

Avgörandet

Datatilsynet konstaterar att fotografen inte har någon grund för att behandla den klagandes personnummer och att personnumret därför ska raderas. Som ärendet är beskrivet antar Datatilsynet att klagande inte samtyckt till att fotografen ska behandla personnumret och att det inte heller finns något lagkrav som ligger till grund för behandlingen. På denna grund anser Datatilsynet att villkoren för att kräva att informationen om personnumret ska raderas i enlighet med Artikel 17.1 i Dataskyddsförordningen är uppfyllt och att fotografen därför ska tillmötesgå den klagande och radera det. 

 

Däremot menar de att behandlingen av bilderna vilar på den lagliga grunden avtal och inte ett samtycke som kan dras tillbaka. Därför finner man ingen grund för att kräva att bilderna raderas. Vid bedömningen lades vikt vid att det framgår av avtalet att det finns en ”Universal Adult Model Release for all Agencies”, att avtalet ”Shall be binding upon me my heirs, legal representatives and assigns” och att klagande genom att skriva under avtalet bekräftat att ”I hereby affirm that I am over the age of majority and have the right to contract in my own name”. Med hänvisning till detta finner Datatilsynet att fotografen har laglig grund genom Dataskyddsförordningens Artikel 6.1b att behandla uppgifterna.

 

Det konstateras också att det inte är upp till Datatilsynet att i sin granskning gå in på frågan om kontraktets giltighet; det finns andra rättsinstanser för att avgöra sådana frågor.

 

Mer information

Datatilsynets avgörande (på danska) hittar du genom att klicka här. Vill du veta mer om skillnaden mellan samtycke och avtal, eller andra dataskyddsfrågor? Kontakta oss gärna på info@intechrity.se.