26/06 2020
 

Livesändning på nätet – vad gäller?

 
 

Livesändning på nätet – vad gäller?

Med anledning av COVID-19 har det blivit vanligt att man ersätter fysiska sammankomster med digitala arbetssätt och däribland webbsändningar live på internet. Innan man startar en livesändning är det några saker som är viktiga att tänka på. 

Anmäl sändningen till MPRT

En livesändning på internet som riktar sig till allmänheten ska anmälas till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Om det görs faller sändningen under yttrandefrihetsgrundlagen och undantas därmed från dataskyddsförordningens regler. Sändningen ska anmälas till MPRT oavsett om man vill sända på sin egen webbplats eller på sociala medier. Det har heller ingen betydelse om webbplatsen har utgivningsbevis utan sändningen ska ändå anmälas till MPRT. 

Om livesändningen inte är riktad till allmänheten (men ändå inte är av privat natur) och inte sänds på en webbplats som har utgivningsbevis, så måste man följa dataskyddsförordningens regler och bl.a. se till att ha en laglig grund för behandling av personuppgifter samt informera de som filmas. 

Vad händer med livesändningen efteråt?

Om livesändningen ligger kvar online efter att den avslutats så gäller samma sak som om den hade publicerats som en inspelning från början. Om webbplatsen där filmen är publicerad har utgivningsbevis hamnar man utanför de krav som finns i dataskyddsförordningen. Om det inte finns utgivningsbevis behövs en laglig grund som stöd för publicering av personuppgifter, såsom samtycke från de som deltar eller ett berättigat intresse (intresseavvägning). De som syns på filmen ska också ha informerats om att filmen kommer att publiceras.  

Att tänka på upphovsrättsligt 

Om livesändningen innehåller upphovsrättsskyddad musik måste man se till att ha tillstånd för publiceringen av rättighetsinnehavarna. För livesändning på Facebook, Instagram, YouTube eller Vevo regleras licensavtal direkt med plattformen och man behöver därför inte teckna något eget licensavtal. 

Förutom upphovsrättsinnehavarna kan ni behöva tillstånd från så kallade ”utövande konstnärer” som framför ett verk i livesändning. Som arbetsgivare kan man reglera sin rätt till anställdas verk och framföranden i anställningsavtalet. Även om det inte framgår av anställningsavtalet kan arbetsgivaren ha lov att nyttja de anställdas framträdanden om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Vi på inTechrity hjälper er gärna att reda ut vad som gäller för just er livesändning. Kontakta oss på info@intechrity.se för mer information.