Kampen mot olagliga cookiebanners

 
 

Den ideella organisationen None of your business (Noyb) tog tidigare under året upp kampen mot olagliga cookiebanners på europeiska organisationers webbplatser. Cirka 500 varningar skickades då ut till europeiska organisationer, varpå organisationerna fick en månad på sig att åtgärda de upptäckta problemen. Efter att den utsatta tidsfristen hade passerat valde Noyb att gå vidare med formella klagomål: 422 stycken till tio olika tillsynsmyndigheter närmare bestämt.

 

Noyb uppger sig vara nöjda med utfallet efter de initiala utkasten till klagomål och menar att många varnade organisationer har vidtagit åtgärder. 42% av alla överträdelser åtgärdades inom 30 dagar. 82% av alla organisationer har dock inte åtgärdat samtliga överträdelser av reglerna i dataskyddsförordningen, vilket också är anledningen till att så pass många formella klagomål nu har lämnats in.     

 

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har efter Noybs krafttag tillsatt en särskild arbetsgrupp för att hantera och koordinera arbetet med de inkomna klagomålen. 

 

Du kan läsa mer på edpb.europa.eu