04/11 2021
 

Integritetsskyddsmyndigheten granskar offentlig aktörs kamerabevakning

 
 

Kamerabevakningslagen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018, innebär bland annat att kommuner, myndigheter och aktörer inom hälso- och sjukvården behöver ansöka om tillstånd om de vill kamerabevaka platser dit allmänheten har tillträde.

 

Det är IMY som handlägger ansökningar om tillstånd och bedriver tillsyn enligt kamerabevakningslagen. Utöver att vissa aktörer kan behöva tillstånd för kamerabevakning är det viktigt att tänka på att det finns strikta upplysnings- och informationskrav samt att reglerna i GDPR gäller om kamerabevakningen innebär behandling av personuppgifter.

 

IMY granskar nu Kungälvs kommuns kamerabevakning eftersom det i ett klagomål har gjorts gällande att kommunen bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd till bevakningen. IMY:s granskning ska utröna om påståendet stämmer och hur Kungälvs kommun i sådana fall har resonerat.

Läs mer