inTechrity växer!

 
 

Hej och välkommen Signe Lundgren, ny rådgivare och jurist på inTechrity!                                                                                                  

Vem är Signe?

Mina kollegor och vänner beskriver mig som en lugn och positiv person. I jobbsammanhang uttrycks det genom att jag inte är rädd för att ta mig an nya arbetsuppgifter utan ser det snarare som en rolig utmaning.

 

Jag är född och uppvuxen i Dalarna, och med det kommer ett naturligt intresse för vintersport och skidåkning speciellt. Så när jag inte arbetar spenderar jag helst tiden utomhus i snötäckta landskap.

 

Jag är nyligen färdig med mina juridikstudier och har arbetat som konsult inom informationssäkerhet- och dataskyddsfrågor på ett större IT-bolag vid sidan av mina studier, tidigare har jag även arbetat på försäkringsbolag och vid olika myndigheter.

 

Mitt examensarbete var inom GDPR och frågan om tredjelandsöverföringar efter Schrems-II och det övergripande syftet med arbetet var att analysera tredjelansöverföringar av personuppgifter utifrån GDPR ur ett rättssäkerhets- och integritetsperspektiv.

 

Vad var det som fick dig att söka till inTechrity och vad ser du fram emot?

Jag attraheras särskilt av chansen att arbeta med dataskyddsfrågor på ett mindre bolag.  Eftersom jag har en stor passion för juridik, och särskilt dataskyddsfrågor ser jag en chans att både utvecklas i min roll som jurist, men också en chans att bidra med de kunskaper jag samlat på mig. Dessutom kan jag bidra med engagemang och positiv energi till arbetsplatsen.