05/11 2020
 

Folksam anmäler olaglig delning med Facebook till Datainspektionen

 
 

Delning av personuppgifter med leverantörer av sociala medier och annonseringstjänster är ett hett ämne just nu, och alltfler företag och organisationer blir medvetna om vad det kan få för konsekvenser att dela personuppgifter högt och lågt med dessa typer av leverantörer.

 

Nu senast är det Folksam som publicerade ett pressmeddelande om att de anmält sig själva till Datainspektionen efter att de upptäckt vid en intern kontroll att de delat personuppgifter om ca en miljon personer med "digitala samarbetspartners" på ett olagligt sätt. Enligt Folksam har syftet varit att analysera vilken information inloggade kunder och andra besökare sökt efter på folksam.se för att kunna möjliggöra för anpassade erbjudanden i olika kanaler. Uppgifter har delats med Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Adobe och andra tredjeparter.

 

Vissa av personuppgifterna som delats kan betraktas som känsliga, exempelvis uppgifter om att en person köpt en facklig försäkring eller gravidförsäkring, och i vissa fall har personuppgifter med högre skyddsvärde delats, exempelvis personnummer.

 

Folksam har avslutat delningen och bett leverantörerna av de olika tjänsterna att radera de personuppgifter som överförts. Folksam har även anmält händelsen till Datainspektionen.

 

I ljuset av Schrems II-målet samt diverse granskningar och vägledningar kring digital spårning och annonsering på sistone är denna nyhet ett ytterligare tecken på att det digitala landskapet, och vår syn på det, håller på att förändras. Digital integritet är viktigt, och individens kontroll över sina personuppgifter står högt i lagens ögon. Vi på inTechrity ser positivt på att alltfler får upp ögonen för allvaret i att dela personuppgifter med digitala aktörer.

 

Vill du veta mer om integritet i sociala medier och vid användning av cookies, hör av dig till oss på info@intechrity.se.