Fokus på AI inom EU

 
 

Regeringen beslutade nyss om en ny datastrategi för Sverige som ska främja dataanvändning, digital innovation och AI. Strategin är tänkt att stärka Sveriges position på områdena och göra Sverige till en aktör att räkna med.

Läs mer

 

Även inom EU är AI en prioriterad politisk fråga och stor utveckling på området kan väntas inom en överskådlig framtid. Europaparlamentet har inrättat ett särskilt utskott för AI, The Special Committee on Artificial Intelligence in the Digital Age (AIDA). AIDA:s främsta uppgift är att ta fram en långsiktig plan för AI inom EU.

 


AIDA anordnade nyligen ett AI-toppmöte tillsammans med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) där framtidens AI och förslaget till AI-förordning var heta debattämnen. Dagen efter AI-toppmötet presenterade AIDA-utskottets särskilda rapportör ett första offentligt utkast till EU:s plan för AI.

Ta del av inspelningarna från mötet  

 

Som vi skrivit om tidigare har även Integritetsskyddmyndigheten (IMY) nyligen inlett ett samarbete med AI Sweden. Läs mer