EU-kommissionens gamla standardavtalsklausuler fasas ut

 
 

Vid överföringar av personuppgifter utanför EU/EES är en av de vanligaste mekanismerna att stödja överföringen på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. På grund av utvecklingar i rättsläget har EU-kommissionen valt att uppdatera standardavtalsklausulerna.

 

Den fjärde juni antog EU-kommissionen två nya uppsättningar av standardavtalsklausuler (SCC:er), dels för överföring av uppgifter utanför EU/EES, dels som fyller funktionen av ett personuppgiftsbiträdesavtal. De nya standardavtalsklausulerna ersätter de tre tidigare uppsättningarna som var grundade på det tidigare dataskyddsdirektivet.

 

De gamla standardavtalsklausulerna från 2010 har kunnat tecknas fram till den 27 september. Nu kan nya avtal endast tecknas med de nya standardavtalsklausulerna.  Avtal som tecknats med den gamla uppsättningen standardavtalsklausuler innan den 27 september är giltiga fram till den 27 december 2022. Efter det ska de gamla standardavtalsklausulerna vara helt utfasade. 

 

De nya standardavtalsklausulerna är tänkta att vara mer flexibla än de tidigare versionerna genom att allmänna klausuler kombineras med ett antal moduler som kan anpassas efter olika typer av överföringar. De nya standardavtalsklausulerna har också anpassats med en översikt av åtgärder som parter ska vidta för att följa Schrems II-avgörandet.  

 

Vill du veta mer om de nya standardavtalsklausulerna och få hjälp med att se över era personuppgiftsbiträdesavtal, hör av dig till oss på info@intechrity.se.