DO granskas efter personuppgiftsincident

 
 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en granskning av Diskrimineringsombudsmannen (DO) efter en anmäld personuppgiftsincident som rör ett analysverktyg på DO:s webbplats. Enligt DO har ett analysverktyg för att förbättra användarvänligheten använts på deras webbplats.

 

Verktyget har i vissa fall kunnat inhämta och lagra personuppgifter, bland annat från det formulär som kunnat användas för att lämna in tips och klagomål till DO.

 

IMY har valt att inleda en granskning efter den anmälda incidenten och menar att man som personuppgiftsansvarig har ett stort ansvar för att göra löpande kontroller av sina IT-system.

 

Att det rör sig om ett webbformulär där enskilda kan lämna in klagomål som potentiellt innehåller känsliga personuppgifter försvårar situationen.

 

IMY kommer därför att genomföra en inspektion på plats för att reda ut vad det är som har skett, incidentens omfattning samt vilka åtgärder DO har vidtagit för att undvika att något liknande händer igen.

Läs mer