Den norska dataskyddsmyndigheten avstår från Facebookanvändning

 
 

Det är över ett år sedan EU-domstolens avgörande i Schrems II-fallet föll. Avgörandet medförde svårigheter med användning av amerikanska tjänsteleverantörer, där inräknat flertalet sociala medier. Efter EU-domstolens avgörande Schrems II har användning av flertalet sociala medier varit problematisk.

 

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har gjort både riskbedömning och konsekvensbedömning avseende dataskydd för sin egen användning av Facebook i kommunikationssyfte. Datatilsynets bedömningar visar att behandlingen av personuppgifter genom att ha en sida på Facebook innebär en för hög risk för användarnas rättigheter och friheter. Förekomsten av en Facebooksida skulle dessutom innebära att Datatilsynet inte skulle kunna uppfylla alla villkor i dataskyddsförordningen, bland annat gällande gemensamt personuppgiftsansvar på grund av att avtalet mellan Datatilsynet och Facebook är bristfälligt. Myndigheten poängterar också att man inte ens efter genomgången kan svara på exakt vilken information som registreras genom att till exempel trycka på gilla-knappen, vilket också är en del i den bedömning som gjorts.

 

Datatilsynet involverade inte Facebook i sina bedömningar av rädsla för att blanda rollerna som personuppgiftsansvarig och tillsynsmyndighet. Bedömningarna bygger alltså på samma villkor som för andra personuppgiftsansvariga.     

 

Läs hela riskbedömningen på datatilsynet.no