Dataskyddslagen går utanför GDPR:s ramar

 
 

I propositionen för dataskyddslagen framgår att vår tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag ska gå före dataskyddsförordningen (GDPR). Det finns det dock skäl att ifrågasätta.

En EU-förordning är direkt gällande mot medlemsstaterna och därför bör man observera hur dataskyddsförordningen är formulerad i denna fråga.

Förordningen tillåter undantag för informations- och yttrandefrihet. Det är dock inte alls säkert att alla paragrafer i vår yttrandefrihetsgrundlag per automatik hamnar under det EU anser vara informations- och yttrandefrihet.

Ett sådant exempel är de databaser som idag finns på nätet med väldigt mycket information om oss individer. Det är tillåtet att publicera dessa databaser idag, då webbplatsen lutar sig mot att ha utgivningsbevis. Skyddet som utgivningsbeviset innebär är reglerat i just yttrandefrihetsgrundlagen. Men frågan är om EU kommer att tycka att t.ex. en databas med brottmålsdomar ligger under informations- och yttrandefriheten. 

Vill du veta mer om detta? Be om att få läsa Erikas examensuppsats "Dataskyddsförordningen i relation till utgivningsbevis".