Datainspektionens första granskning är klar

 
 

Förra veckan publicerades resultatet av den första granskning som Datainspektionen gjort efter dataskyddsförordningens ikraftträdande. Granskningen hade till syfte att undersöka om de som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud hade gjort det. Resultatet visade att majoriteten av de privata och offentliga aktörer som granskats hade utsett ett dataskyddsombud i tid, men att det fanns brister i ca 14 % av fallen. Teleoperatörer och fackförbund var de två branscher som utmärkte sig mest negativt.

 

Av de 412 verksamheter som kontrollerades granskades 66 stycken närmare. Datainspektionen gav 57 av dessa en reprimand.

 

Sammanställningen av granskningens resultat finner du här.

 

Vi är experter på dataskydd

Vi på inTechrity är idag dataskyddsombud för över 100 verksamheter. Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa just er? Kontakta oss gärna på info@intechrity.se.