22/10 2021
 

AI Sweden i nytt samarbete med IMY

 
 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu ett samarbete med AI Sweden i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som rör dataskydd och AI.

 

I tillämpningen och utvecklingen av AI brottas aktörer ofta med svåra rättsliga frågeställningar som riskerar att hindra utveckling och digitalisering.

 

Därför inleds nu samarbetet med AI Sweden för att identifiera återkommande frågeställningar som rör dataskydd och AI, för att identifiera hur stöd och vägledning kan ges samt för att ge stöd och vägledning kring den här typen av frågor.

 

Samarbetet sträcker sig fram till den 31 mars 2023 och är ett led i IMY:s uppdrag från regeringen att höja kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor bland innovationsaktörer. Det är också en del av IMY:s strategiska inriktning för kommande år.

Läs mer