20/02 2020
 

2019 medförde sanktionsavgifter på över 400 miljoner euro

 
 

2019 i siffror

En ny rapport från Federprivacy (se här) konstaterar att de europeiska dataskyddsmyndigheterna sammanlagt under 2019 utdömde 190 sanktionsavgifter till en summa av dryga 400 miljoner euro. Den mest aktiva tillsynsmyndigheten var den italienska (GPDP) med 30 sanktionsavgifter, tätt följd av den spanska tillsynsmyndigheten (AEPD) med 28 stycken. Sett till sanktionsavgifternas storlek toppar den brittiska tillsynsmyndigheten (ICO) listan överlägset med sanktionsavgifter till ett värde av cirka 312 miljoner euro. De flesta av de europeiska sanktionsavgifterna utdömdes med anledning av bristande laglig grund för behandling (44%) eller otillräckliga säkerhetsåtgärder (18%).

 

Görs en jämförelse med Datainspektionens aktivitet så har hittills endast två sanktionsavgifter dömts ut, båda under 2019. En av sanktionsavgift på 200 000 kr tilldömdes en skola som bedrivit ansiktsigenkänning av elever och en sanktion på 365 000 kr riktades mot en webbplats som bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett olagligt sätt.

 

Vad kan vi förvänta oss av 2020?

De europeiska tillsynsmyndigheterna har påbörjat det nya året på ett aktivt sätt. Det kan konstateras att de mest aktiva aktörerna från 2019 verkar bibehålla den trenden. Den italienska tillsynsmyndigheten har bland annat tilldömt en organisation sanktionsavgifter om 27,8 miljoner euro och en annan organisation 11,5 miljoner euro, medan den spanska tillsynsmyndigheten redan har hunnit med ett flertal sanktioner.

 

Mer information

Vill du veta mer om hantering av personuppgifter enligt GDPR och hur ni kan skydda er verksamhet från böter? Kontakta oss gärna på info@intechrity.se.